Симон Варсано

Симон Вaрсано (Simon Varsano Photography) избира да страни от публичност, изкуството му разказва достатъчно за него. Наричат го „най-мълчаливият дисидент“, след като е преследван и прострелян от властите заради отстояване на гражданската си позиция преди началото на прехода.
През последните 30 г. е сред най-търсените фотографи в областта на киното, театъра, рекламата и портретната фотография. Споделя, че срещите през обектива го вдъхновяват и обогатяват, а в личната му философия е залегнало да цени и да се радва на всеки момент.
Можете да научите повече за него на личния му сайт: http://simonvarsano.com/bg/