Светослав Кирилов

Потокът на ежедневието отмива и заличава съдържанието. Фотографията ми помага да спра и да се огледам.

Мога да вникна. Мога да остана колкото си искам във всяка частица от секундата и да я споделя.

http://sp-kirilov.blogspot.bg/