Иво Даскалов

Иво Даскалов е фотограф на свободна практика. Като възпитаник на Националната гимназия по древни езици и култури съвсем естествено развива интерес към Изтока.

При първото си пътешествие в Индия през 2011 г. се запалва по фотографията и оттогава тя е най-голямата му страст, която непрестанно надгражда. Занимавайки се професионално с туристи от цял свят, самият той се посвещава на пътуванията до далечни дестинации при всеки удобен случай. При посещенията си в други страни се фокусира върху хората – това да улови тяхната култура, различни обичаи, бит и среда.

Повече от неговата работа можете да видите на www.ivodaskalov.com