Полина Иванова

Ако се вгледаш в нещата, ти се разкриват чудни нюанси, в наглед тривиалното е скрито нещо уникално, единствено по рода си точно в този момент видяно точно от този човек, значимо по уникален начин точно за него. Съзерцанието на нещата ми помага да изляза от механичната консумация на времето и познатата рутина.

Снимането е за мен терапия, защото пренастройва съзнанието ми към красивото. Помага ми не само да видя красивите неща, но и да ги пресъздам, добавяйки по нещо и от собствената ми атмосфера и емоционалност. Фотографията ми показва практически, че всичко е свързано с вниманието и до това, къде ще го насочиш и как картината се променя взависимост от смяната на ракурса, гледната точка, фокуса, цветовете…

Facebook страница