Благотворителна фотографска изложба „Фокус вътре“

Благотворителна фотографска изложба „Фокус вътре“

На 09.07.2018 се състоя третата ни организирана благотворителна изложба: „Фокус Вътре”, по повод 15-годишнината от създаването на проект „#Солидарност“ (www.solidarnost-bg.org) и 10-годишнината от създаването на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта (#НИЛНАХ) – www.drugsinfo-bg.org. Изложбата се проведе в един ден, но след това се пренесе в онлайн-пространството.

Ако искате да зарадвате своите близки със снимка и да подкрепите нашата кауза – може да поръчате копия на адрес: info@fotofozzie.com, и да подпомогнете хора във фаза на ресоциализация, откриващи новата си страст – фотографията. За поръчка, моля, напишете номера на снимката, която сте си избрали на имейл: info@fotofozzie.com

Събраните от изложбата средства ще бъдат използвани за подпомагане дейността на проект „Солидарност“ и Ателие „ФотоФози“.